Tallaabooyinka Fasalka

Tallaabooyinka Fasalka

1 Magacaaga sheeg.
2 Magacaaga ku celi.
3 Magacaaga kudhif.
4 Daabac magacaaga.
5 Saxeex magacaaga.
6 Istaag.
7 Tag golaha.
8 Ku qor guddiga.
9 Dhageyso guddiga.
10 Fadhiiso. / Tag kursigaaga.
11 Buugaaga fur.
12 Akhri bogga 10.
13 Study Study 10.
14 Ku soo dhawow buuggaaga.
15 Ka dhig buuggaaga.
16 Gacantaada kor u qaad.
17 Weydii su'aasha.
18 Dhageyso su'aasha
19 Su'aalaha ka jawaab.
20 Dhageyso jawaabta.
21 Shaqada gurigaaga.
22 Ku soo qaado shaqada gurigaaga.
23 Ka jawaab jawaabta.
24 Saxi qaladaadkaaga.
25 Gacantaada gurigaaga.
26 La wadaag kitaabka.
27 Ka hadal su'aasha.
28 Midba midka kale wuu caawiyaa.
29 Wada shaqee.
30 La wadaag fasalka.


31 Ka eeg buuggan.
32 Arag ereyga.
33 Maaree erayga.
34 Akhri qeexitaanka.
35 Koobi ereyga.
36 Shaqada keli.
37 La shaqee lamaanaha.
38 Ku darso kooxo yaryar.
39 Ku shaqee koox.
40 Ku shaqee fasalka.
41 Yaree hooska.
42 Dami laydhka.
43 Eeg shaashadda.
44 Qoro warqado.
45 Nalalka iftiinka.
46 Ka qaad warqad.
47 Ka gudub imtixaannada.
48 Ka jawaab su'aalaha.
49 Hubi jawaabahaaga.
50 Uruurinta imtixaanada.
51 Xulo jawaabta saxda ah.
52 Goob jawaabta saxda ah.
53 Buuxi warqadda.
54 Calaamadee xaashida jawaabta. / Jawaabi jawaabta.
55 Ku dheji ereyada.
56 Astaamaha ereyga.
57 Ka hadal ereyga.
58 Ereyga lama tirtirin.
59 Ku dhaji kalmadaha.
60 Ku qor warqad gaar ah.